Recés de quaresma del clergat

El dilluns 27 de febrer el P. Eduard Rey, provincial dels Caputxions i president de la URC, va dirigir el recés de quaresma als preveres i diaques de la diòcesi. Va ser en el Centre Borja de Sant Cugat del Vallès. En les seves reflexions tractà sobre la vida sacerdotal des de l’amistat amb Déu i com ser-ne instruments.