Recés de quaresma per al clergat del Vallès Occidental i Collserola

El dilluns 29 de febrer el P. Lluís Victori SJ, Missioner de la Misericòrdia, ha predicat el recés de quaresma al clergat del Vallès Occidental i Collserola al Centre Borja de Sant Cugat del Valles. Ha resseguit en la seva meditació el discurs del Sant Pare als Missioners de la Misericòrdia del dimarts 9 de febrer a Roma.