Recés de quaresma per religiosos de Terrassa

El dissabte 27 de març la Delegació per la Vida Consagrada de la diòcesi va organitzar un recés de quaresma en format telemàtic adreçat a les comunitats de la diòcesi. 

El P. Llorenç Sagalés O. Cist., Delegat Episcopal de Pastoral Social, va fer la meditació sobre com Experimentar Déu en la fragilitat. Després de presentar l'experiència de Déu que té Jesús en la seva fragilitat humana, reflexionà sobre l'experiència de Déu que tenim nosaltres en les nostres fragilitats, més encara enmig dels temps que vivim. 

La Hna. Glenda va participar també amb la pregària inicial tot convidant a endinsar-se en el temps de recés a les portes de la Setmana Santa.