Reunió telemàtica amb els arxiprestos

El dimecres 22 d'abril Mons. Josep Àngel Saiz Meneses va presidir la reunió telemàtica amb  el seu Bisber auxiliar, els vicaris episcopals, el secretari general i canceller i els 10 arxiprestos de la diòcesi. 

A la reunió es feu seguiment de la situació de cada mossèn i parròquia de la diòcesi, fent atenció especial a l'acció caritativa i social, la previsió de celebració dels sagraments especialment les primeres comunions, baptismes, confirmacions i casaments,  la situació de les comunitats religioses, i les perspectives a tenir present a mesura que es vagi superant la pandèmia.