Ritus d'inscripció del nom de dos catecúmens

El diumenge 5 de març a la parròquia de Sant Esteve de Granollers, dos joves catecúmens d'aquesta comunitat celebraren el ritus d'inscripció del nom. Per delegació del Sr. Bisbe, presidí la celebració Mn. Josep Monfort, Vicari Episcopal del Vallès Oriental. Els acompanyava el Sr. Jaume Galobart, Delegat de Catecumenat del Bisbat de Terrassa.