Roda de premsa de Càritas de Terrassa

NOTA DE PREMSA

CÀRITAS AFIRMA QUE ARA ÉS EL MOMENT DE RESCATAR LES PERSONES

En la primera roda de premsa organitzada per Càritas Diocesana de Terrassa, presidida per Mons. Saiz Meneses, Bisbe de Terrassa,  el Sr. Salvador Obiols, director general de l’entitat, ha reclamat que, després de rescatar els bancs i les autopistes, no hi ha cap excusa per rescatar les persones que estan patint la greu crisi social i econòmica que ens afecta des del 2008

Càritas Diocesana de Terrassa. Terrassa, 24 d’abril de 2014. Mons. Josep Àngel Saiz Meneses, Bisbe de Terrassa va presidir la roda de premsa de presentació de Càritas Diocesana, una vegada s’ha finalitzat el seu procés d’estructuració i implantació en el territori. El Sr. Bisbe explicà que l’acció caritativa i social és un dels elements fonamentals i constitutius de l’Església i que per tant és present a la diòcesi des de la seva creació, ara fa deu anys, l’any 2004.  Enguany s’ha completat el seu procés d’implantació en tot el territori diocesà i se li ha dotat d’una estructura pròpia, àgil i senzilla, per tal de donar resposta des de la fe als reptes i necessitats en la societat actual.

 

El Sr. Bisbe agraí tot el treball que s’està realitzant de temps per part de les parròquies, els preveres, religiosos i laics, voluntaris i professionals, en la seva dedicació a fer present el rostre de Crist als més necessitats en el nostre món.

 

Va explicà també que les  necessitats són moltes i les capacitats de donar resposta limitades, més tenint en compte la crisi econòmica que s’inicià el 2008, després de catorze anys de bonança econòmica. “Càritas, a la diòcesi de Terrassa, ha hagut de fer un gran esforç davant l’increment del 12,3% de les persones respecte l’any anterior”, comentà el Sr. Bisbe.

Monsenyor Saiz exposà que ”tot i que, empesos per les necessitats més peremptòries, hem hagut de tornar a pràctiques més assistencialistes. Tot i això, continuarem la nostra feina de promoció integral de la persona, a través dels nostres cursos i tallers, espais d’orientació laboral, assessorament psicològic, etc., i també preventives”.

En aquest moment d’emergència social i, sense deixar de posar èmfasi en la promoció de les persones ateses, les prioritats d’actuació de Càritas a la diòcesi de Terrassa són: La cobertura de les necessitats més bàsiques i el seguiment de les situacions d’habitatge, inclusió (menjadors socials, servei de dutxes, pagament de lloguers, ajudes per a l’alimentació, etc.); La formació i la inserció sociolaboral. per millorar l’ocupabilitat de les persones i fer-les autònomes en el seu procés d’inserció en el mercat de treball; i el  treball en famílies i infància, a través dels espais materns infantils,  el seguiment de famílies, els reforços educatius, etc.

 

Les prioritats de Càritas Diocesana de Terrassa es concreten a través de diferents programes, com ara: Acollida i acompanyament, Prevenció de l’exclusió residencial i de la pobresa infantil, Atenció a la família en situació de precarietat, Formació i inserció laboral, Suport a les persones grans.

 

“Malgrat les dificultats que ha suposat fer front a aquesta crisi amb recursos limitats, les nostres comunitats cristianes han estat presents, fidels al manament de l’amor, a la fraternitat, i han multiplicat els seus esforços per donar resposta als germans i germanes més necessitats”, afegí monsenyor Josep Àngel Saiz Meneses.

 

Davant aquesta situació extrema, Càritas proposa un sistema de garanties d’ingressos mínims, mesures de protecció social i actives polítiques de recolzament a la petita i mitjana empresa, veritable motor de l’economia catalana.

 

“Aquest és el món, aquesta és la societat del Benestar, el país que volem? Per què rescatem els bancs, les autopistes i no a les persones? Ara és el moment de rescatar les persones, sense cap excusa!” Amb aquestes contundents declaracions, el director general de Càritas Diocesana de Terrassa, Salvador Obiols  desenvolupà bona part de la seva intervenció.

 

Obiols continuà preguntant-se sobre el futur dels nostres joves, de les persones d’entre 45 i 55 anys que s’han quedat sense feina, de les nostres famílies cada cop més afectades per la crisi. Famílies i llars senceres que han de viure amb prestacions; moltes persones grans que estan ajudant amb les seves pensions a mantenir els seus familiars... Per ell, és urgent atacar les causes estructurals de la pobresa. “Mentre no es resolguin radicalment els problemes dels pobres, limitant l’autonomia dels mercats i l’especulació financera i atacant altres causes que generen iniquitat, no es resoldran els problemes del món”.

 

Pel director general, vivim en una cultura del triomf i de l’èxit, en la qual s’aposta pels triomfadors i guanyadors i s’expandeix la distància entre rics i pobres, però “Càritas aposta pels petits, els febles, els fràgils, els menys rendibles, els descartats, els perdedors...”.

 

Després de la seva contextualització sobre la situació general de la pobresa i l’exclusió social en el nostre país, Pilar Taché, secretària general i cap d’Acció Social, comentà que el  2013 van atendre més de 70.000 persones a la diòcesi de Terrassa i, des del 2009, han ajudat a prop de 300.000 persones. Tot això ha estat possible gràcies al suport de gairebé 2.000 voluntaris i voluntàries i els professionals que col•laboren en 127 punts d’atenció.

 

Pilar Taché, per la seva part,  tot analitzant les tendències observades en els darrers cinc anys, manifestà que “la pobresa i l’exclusió social són cada dia més intenses, extenses, cròniques i properes”. Per la cap d’Acció Social, “la pobresa afecta especialment les famílies i fa més vulnerables a les persones que viuen soles, així com a les llars monoparentals”. Segons Taché, l’atur és un element determinant de l’exclusió, agreujat per les problemàtiques vinculades a l’habitatge.

 

 L’ajuda de Càritas a la diòcesi s’allarga cada vegada més en el temps i s’han hagut d’agumentar les partides pressupostàries per a la cobertura de les necessitats bàsiques (aliments, pagament de rebuts d’aigua, llum, gas; ajuts per a menjadors escolars i la compra de llibres, etc.). Davant d’aquesta situació Càritas Diocesana dóna una atenció integral a les persones que atén en funció tant de les seves necessitats com de les seves capacitats.

 

L’acció social de Càritas veu en el seu dia a dia la desesperació de les persones adultes, més grans de 50 anys,el futur incert, la manca d’expectatives, d’esperança en els joves, molts dels quals estan desencantats amb l’educació i es pregunten: “Per què em serveix anar a l’escola si no trobaré feina?”.

 

El dia a dia d’aquesta institució els posa en contacte amb vides trencades, crisis personals. Moltes persones i famílies se senten “estafades”, ja que la bonança econòmica no ha reduït la pobresa, ans al contrari, s’han incrementat les diferències.

 

Tant el Sr. Bisbe, com el Sr. Obiols i la Sra. Taché, van posar de manifest que ara, per poder mantenir els nivells d’atenció, necessiten del suport de la ciutadania i del seu compromís, de l’ajut de les empreses, fundacions, administracions públiques i altres agents socials. D’aquí la posta en marxa de la campanya “Una bona nova”, que s’ha iniciat el Diumenge de Resurrecció i que durarà fins al final de temps litúrgic de la Pasqua.

 

Finalment, el bisbe de Terrassa envià a tothom un missatge encoratjador: “Tenim una bona nova! Us convido a escampar-la, a formar-ne part i a ser testimonis d’esperança”.

 

Contestant a les preguntes dels mitjans de comunicació, el Sr. Bisbe explicà que els serveis centrals de Càritas estan situada a Sabadell per diversificar els serveis diocesans en el territori i que es tracta d’una presència més capil•lar a cada una de les parròquies i zones del bisbat.  Recordà que la crisi ens ha d’ajudar  a tots a portar un estil de vida més auster i a ser més solidaris. El Sr. Obiols recordà que el centre de tot el treball  és la persona humana en la seva realitat concreta, i que la campanya que s’ha engegat ara és de sensibilització i sobretot de col•laboració envers tothom. Hi ha bona entesa i col•laboració amb les administracions en aquesta tasca que a tots ens preocupa i pertoca. Per al seva banda la Sra. Taché recordà quin és el perfil de les persones a les que Càritas ajuda, majoritàriament famílies sense distingir les procedències.

 

Càritas

 

Càritas Diocesana de Terrassa desenvolupa les seves activitats a la diòcesi de Terrassa, que comprès les comarques del Vallès Occidental i del Vallès Oriental.

 

Càritas és una entitat de l’Església catòlica que té com a objectius principals orientar, coordinar i realitzar l’acció sociocaritativa de l’Església, amb la finalitat d’ajudar a la promoció humana i al desenvolupament integral de les persones.

 

La missió de Càritas consisteix a acollir i treballar amb les persones en situació de pobresa i necessitat, perquè siguin protagonistes del seu propi desenvolupament integral, des del compromís de la comunitat cristiana. Inclou l’acció social, la sensibilització de la societat i la denúncia de les situacions d’injustícia.

 

Càritas actua a través de les Càritas parroquials, interparroquials i arxiprestals, i de la Càritas diocesana, que es coordinen per sumar i optimitzar recursos al servei del més necessitats de les nostres comunitats.

 

La xarxa de Càritas a Espanya està constituïda per 6.000 Càritas parroquials, agrupades en 70 Càritas diocesanes que, alhora estan distribuïdes en 13 Càritas regionals o autonòmiques.

 

Aquesta informació també resta a la disposició dels mitjans de comunicació a la pàgina web institucional: www.caritasdtr.org

 

Per a més informació:

Luis Miguel Luna

Cap Comunicació

Càritas Diocesana de Terrassa

Tel. Mòb. 633 745 777

E-mail: lmluna@caritasdtr.org