Santa i joiosa Pasqua de Resurrecció de l'Any Jubilar

Veritablement Crist ha ressuscitat, al·leluia!