Sermó de les set paraules

Divendres Sant, 7 d’abril, Mons. Salvador Cristau, Bisbe de Terrassa, presidí la meditació del Sermó de les 7 paraules que organitza anualment l’Associació ecumènica cristians per Terrassa a la parròquia de Sant Pere de la mateixa ciutat.

El Sr. Bisbe feu el comentari sobre la paraula “Avui seràs amb mi al paradís”.