Sessió del Consell Pastoral Diocesà

El dissabte 14 de desembre el Sr. Bisbe presidí la reunió trimestral del Consell Pastoral Diocesà a Terrassa. A la sessió es reflexionà especialment sobre l’aplicació de les accions pastorals i es compartí la intensa vida de la diòcesi.