Sessions d'Economia

El dia 2 de novembre a Sant Esteve de Granollers i l'endemà 3 de novembre a Sant Cugat dell Vallés han tingut lloc les sessions d'economia per rectors i ecònoms parroquials, presidides pel Sr. Bisbe. En aquestes reunions el Sr. Francesc Ortiz, Ecònom Diocesà, ha presentat la campanya de Germanor d'enguany i les orientacions per la tramitació de tots els assumptes relacionats amb l'economia diocesana i parroquial, i el Sr. Gustavo Garcia, Cap de Béns Immobles, ha informat de diversos temes relacionats amb obres i manteniment de temples i edificis religiosos. Finalment el Sr. Bisbe ha convidat a intensificar el treball pel finançament de l'Església amb la col.laboració dels feligresos. Ha comentat diversos aspectes de la vida diocesana que mouen a l'esperança com són el treball amb els joves i les ordenacions sacerdotals, entre altres.