Terrassa recorda l’Abat Marcet

El dissabte dia 20 d’abril a les 17.30h. a la Sala Capitular de la Catedral el P Ignasi Fossas OSB, prior del Monestir de Montserrat,pronuncià la conferència "L’Abat Antoni M. Marcet, un terrassenc il.lustre". L’acte estava organitzat pel Grup Avant de la Federació de Cristians de Catalunya.
Davant un auditori que omplí la sala, el P. Fossas feu un reconegut cronològic de la figura d’Antoni M. Marcet i Poal i n’assenyalà els seus trets principals. Nascut a Terrassa l’any 1878, ingressà a l’escolania de Montserrat l’any 1886, el 1900 feu la seva professió com a monjo i rebé l’ordenació sacerdotal. L’any 1912 fou escollit abat coadjutor per la comunitat monàstica, i rebé la benedicció abacial l’any 1913, ara fa just cent anys. 
L’Abat Marcet està considerat amb raó un dels forjadors del Montserrat modern. Durant el seu abaciat tingué lloc la celebració del I Primer Congrès litúrgic de Montserrat l’any 1915, promogué l’estudi i l formació intel.lectual dels monjos, amplià notablement la Biblioteca del monestir i obrí la comunitat als corrents europeus de reforma (reforma litúrgica, bíblica i patrística). Comptà amb l’ajut de Puig i Cadafalch per emprendre la gran reforma exterior del monestir amb la construcció de les places. Visqué dolorosament les dificultats dels règims existents, la dictura de Primo de Rivera, la República i sobretot la persecució religiosa, amb  el martiri de 22 monjos. Davant la devallada del seu estat de salut, l’any 1941 fou escollit abat coadjutor Aureli M. Escarré. Morí a Montserrat l’any 1946.