Trobada diocesana de famílies

El passat dissabte 11 de març al matí tingué lloc la I Trobada diocesana de Pastoral familiar al Col•legi Pureza de María de Sant Cugat del Vallès. Tingué el lema “Cuidem de les famílies”. Mons. Salvador Cristau començà la trobada amb una pregària i presentació. Després Mn. Oriol Gil, delegat episcopal de Pastoral familiar, va fer una presentació dels Itineraris catecumenals per a la vida matrimonial, document del Dicasteri per als Laics, Família i Vida. Després del treball per grups es feu una posada en comú i una pregària final. La propera trobada per continuar treballant serà dissabte 6 de maig.