Una Església a l'encontre de la persona, nou Pla pastoral Diocesà de Terrassa

El dissabte 27 d’octubre en el marc de les VII Jornades Transmet de la diòcesi, Mons. Josep Àngel Saiz Meneses, acompanyat per quatre laics, va presentar el nou Pla Pastoral Diocesà, Una Església a l’encontre de la persona, que ha de coordinar i impulsar les accions diocesanes durant els propers cinc cursos. El document és el fruit del treball de reflexió realitzat en el curs anterior en els diversos consells i organismes diocesans i parroquials a partir de la revisió de l’anterior pla pastoral, i prenent com a marc els documents pontificis Evangeliï gaudium i Gaudete et exsultate principalment. Està estructurat en quatre blocs. El primer bloc Deixebles missioners cridats a la santedat centra les seves accions en la formació cristiana de preveres, diaques, religiosos i laics des de la conversió missionera per tal ser veritables apòstols evangelitzadors enmig d ela nostra societat. El segon, Una casa amb les portes obertes, reflexiona i proposa accions a partir de la dimensió celebrativa especialment i l’acolliment de les persones que s’acosten a demanar diversos serveis o sagraments. El tercer bloc, Una família en sortida, ha d’ajudar a viure més de prop les perifèries geogràfiques i existencials de moltes persones allunyades i a estructurar i coordinar millor aquest servei. I finalment, el quart apartat, El gust de ser poble, vol ajudar a posar en pràctica la conversió de les estructures i el goig de sentir-se membre del poble de Déu. Cada curs s’oferiran quatre accions per reflexionar i portar a la pràctica la comunitat cristiana.