Vespres a les Dominiques de Sant Cugat del Vallès

El diumenge 7 d'octubre, festivitat de la Mare de Déu del Roser, Mons. Saiz Meneses va presidir la Pregària de Vespres en el Monestir de Sant Domènec de Guzman de les Dominiques de Sant Cugat del Vallès. Posteriorment el Sr. Bisbe va departir amb tota la comunitat coneixent de prop les seves perspectives i propostes pastorals.