Vespres a Puiggraciós

El diumenge dia 26 de maig la Delegació Episcopal per a la Vida Consagrada organitzà una trobada de pregària per a comunitats religioses en el Santuari de Puiggraciós, en el Vallès Oriental. Fou a les 7 de la tarda i consistí en la Pregària de Vespres i una trobada posterior amb la comunitat de benedictines que hi resideix.