Vespres ecumèniques per celebrar el temps de la Creació

El dissabte 18 de setembre Mn. Josep Esplugas, Delegat episcopal d’Ecumenisme i Relacions interreligioses, va presidir les Vespres en el Monestir de Carmelites descalces de Terrassa. 

Va ser una convocatòria ecumènica amb la col.laboració de Justícia i Pau amb motiu de la celebració del Temps de la Creació instaurat pel papa Francesc a partir de l’encíclica Laudato Sí.