Visita Ad Limina Apostolorum

Un total de 83 bisbes faran la visita Ad Limina Apostolorum del 24 de febrer al 8 de març. Els Bisbes viatjaran en dos grups: el primer del 24 de febrer al 3 de març (44 bisbes) i el segon del 3 al 8 de març (39 bisbes). En aquest segon grup estan inclosos els dotze bisbes que formen la Conferència Episcopal Tarraconense.

 

Origen i objectius de la visita Ad Limina

 

Els orígens històrics de la Visita Ad Limina daten del segle IV, encara que va ser el papa Sixte V l’any 1585 qui la va institucionalitzar i va disposar de manera més sistemàtica. Actualment, la Visita es defineix i precisa en els cànons 399 i 400 del Codi de Dret Canònic. Segons aquesta legislació de l’Església, els bisbes diocesans han de visitar les tombes dels Apòstols, trobar-se amb el successor de Pere i presentar un informe o relació de les respectives diòcesis cada cinc anys aproximadament.

 

Amb la Visita es fa visible la unitat i la comunió dels successors dels Apòstols amb el Successor de sant Pere i de les Esglésies locals amb l’Església primada de Roma. D’aquesta manera, la visita Ad Limina és una ocasió per a la comunió eclesial, la col·legialitat episcopal i la caritat fraterna entre els pastors i el Papa.

 

La visita Ad Limina Apostolorum del 3 al 8 de març del bisbes de les diòcesis amb seu a Catalunya

 

A Roma, els bisbes de les diòcesis amb seu a Catalunya tindran una primera trobada amb el Sant Pare el dia 3 de març, dilluns, en la qual hi participaran tots els bisbes de la Conferència Episcopal Espanyola. El dia 7 de març, divendres, hi haurà una segona audiència amb el Papa, amb un grup de bisbes més reduït.

 

Durant aquests dies de la Visita celebraran l’eucaristia sobre les tombes dels apòstols Pere i Pau, a les seves basíliques, i també en altres basíliques romanes, com Santa Maria la Major, Sant Joan del Laterà, etc.

 

A més de l’encontre amb el Papa, que constitueix el moment central de la visita Ad Limina, els bisbes s’entrevisten també amb alguns dels diferents dicasteris de la cúria romana, d’acord amb els seus interessos. Aquestes visites serveixen els bisbes per a aportar i compartir experiències i demanar consell, així com per a viure la comunió amb tota l’Església universal.

 

Cada bisbe ha enviat ja fa temps a Roma un informe sobre l’estat de la diòcesi des de la darrera visita Ad Limina, que va ser per als bisbes de les diòcesis amb seu a Catalunya el mes de febrer de 2005.