Solemnitat de la Santíssima Trinitat - 04/05/2023 -

Solemnitat de la Santíssima Trinitat (04/05/23)

 

Quan un cristià afirma la seva fe, no n’hi ha prou que digui: “crec en Déu”. Nosaltres, com a cristians, diem: “crec en Déu que és Pare, que és Fill, i que és Esperit Sant”. Perquè aquesta és la revelació que hem rebut d’Ell.

 

En la narració de la creació que ens transmet el llibre del Gènesi, al començament, després de crear el cel i la terra, com a culminació de la seva obra, digué Déu: “Fem l’home a imatge nostra, semblant a nosaltres. Déu va crear l’home a imatge seva, el va crear a imatge de Déu, creà l’home i la dona” (Gen 1,26-27). Però què vol dir “imatge de Déu”? Quina és la imatge de Déu? Com podem conèixer nosaltres la imatge de Déu?

 

En els Llibres de les Sagrades Escriptures llegim que Déu s’escollí un poble per revelar-se a la humanitat, i hi establí una aliança, renovada després en diverses ocasions. I durant segles es va anar manifestant al seu poble i així va anar revelant seva imatge. A la Bíblia trobem un Déu sempre fidel a la seva paraula, a la seva aliança, un Déu que és bondat i amor. Perquè el més important que ens revelen les Sagrades Escriptures és Ell mateix, Déu mateix que es revela.

 

I encara, com a culminació de la seva revelació va enviar el seu Fill únic, com diu la carta als cristians hebreus: “En moltes ocasions i de moltes maneres, Déu, antigament havia parlat  als pares per boca dels profetes; però ara, en aquests dies, que són els definitius, ens ha parlat a nosaltres en la persona del Fill” (Hbr 1,1).

 

I així, ha estat aquest Fill de Déu, lliurat al món per nosaltres, qui ens ha revelat el misteri més íntim de Déu. El misteri d’un Déu que és amor etern i que ens revela que Ell, Jesús, és el Fill, i que per tant i ha un Pare, i que hi ha també un Esperit Sant que vol enviar-nos i comunicar-nos.

 

Aquesta és la imatge de Déu, la que Jesús ens ha revelat. En una ocasió un dels apòstols, Felip, li digué: “Senyor, mostra’ns el Pare, i no ens cal res més. Jesús li respongué: Felip, fa tant de temps que estic amb vosaltres, i encara no em coneixes? Qui m´ha vist a mi, ha vist el Pare. Com pots dir que us mostri el Pare? No  creus que jo estic en el Pare i Pare està en mi?” (Jn 14,8-10). “Ell és imatge del Déu invisible“ ens diu sant Pau a la carta als cristians de Coloses (Col 1,15). Així, podem conèixer Déu, contemplant Jesús, escoltant-lo, perquè ell és imatge, icona del Déu invisible.

 

Avui, solemnitat de la Santíssima Trinitat, contemplem aquest misteri que se´ns  ha manifestat, que Jesús ha revelat. Perquè si Ell, el Fill,  no ens ho hagués dit, mai no l’hauríem conegut. És el misteri d’un Déu que s’ha fet pidolaire del nostre amor, que ens ofereix la seva amistat i ens demana la nostra. Com diu Sant Joan:  “Déu estima tant el món, que ha donat el seu fill únic, perquè no es perdi ningú dels qui creuen en ell, sinó que tinguin vida eterna” (Jn. 3, 16).

 

Avui, en aquesta solemnitat de la Santíssima Trinitat, celebrem també la Jornada “Pro orantibus”, és a dir, “per aquells que preguen”, que dediquen tota la seva vida a la pregària, els monjos i monges contemplatius. És un dia per agrair i per pregar i tenir present la vocació d’aquells germans  que dediquen tota la seva vida, tota, a la contemplació d’aquest misteri de Déu que és Pare, Fill i Esperit Sant, a lloar-lo i a intercedir per tots nosaltres.

 

Donem gràcies a Déu que ens ha fet conèixer el seu amor, que ens ha revelat el seu misteri com a Pare, Fill i Esperit Sant i preguem per tots aquells que s’han consagrat a Ell, en la vida contemplativa especialment.

 

+ Salvador Cristau i Coll

Bisbe de Terrassa

Contingut relacionat

Carta Dominical (04/06/2023)