Veniu, Esperit Sant - 05/06/2022 -

Veniu, Esperit Sant (05/06/22)

 

Avui celebrem la Pentecosta, la segona festa més important per als cristians després de la Pasqua de Resurrecció. La paraula significa "cinquantena" i fa referéncia als cinquanta dies que van des de la Pasqua fins a la Pentecosta. En temps de Jesús i a l'Antic Testament era la festa de les collites í els israelites la van unir a l'Alianea a la muntanya del Sinaí, cinquanta dies després de la sortida d'Egipte.

 

Jesús havia promés als seus deixebles que enviaría l'Esperit Sant: "Jo pregaré el Pare, que us donará un altre Defensor, l'Esperit de la veritat, perqué es quedi amb vosaltres per sempre" (Jn. 14, 1).

 

En el !libre deis Fets deis Apóstols se'ns diu que "durant la celebració de la diada de la Pentecosta es trobaven tots junts en un mateix lloc quan, de sobte, se sentí venir del cel un so com si es girés una ventada violenta, i omplí tota la casa on es trobaven asseguts. Llavors sels aparegueren com unes Ilengües de foc que es distribuTren i es posaren sobre cadascun d'ells. Tots quedaren plens de l'Esperit Sant" (Fets 2, 1-4).

 

Tots quedaren plens de l'Esperit Sant. Aquest és el fruit preciós que Jesús, morint a la creu, va vessar sobre el món, i continua fent-ho sobre els homes i dones que el volen rebre. EII que era ple de l'Esperit Sant va morir traspassat per poder vessar per les ferides del seu cos aquest Esperit Sant. Nosaltres, rebent-lo, som fets fills de Déu, participem del seu mateix i únic Esperit i participem així de la seva vida, la vida de Déu.

 

Nosaltres el necessitem, el món el necessita. L'hem rebut en el Baptisme í en la Confirmació i com Jesús l'hem de portar al món que el necessita. I el farem present amb la nostra entrega, amb els nostres sofriments també, donant la nostra vida de mica en mica, en el lloc que el Senyor ens ha posat a cada un.

 

I no és perqué sí que diem que el món el necessita. Prou que veiem la situació de confusió en qué el món es troba. El menyspreu de la vida humana, ja sigui abans de néixer o en situacions límits de malaltia, la manca de respecte, els abusos de poder i de tota mena, les injustícies, les guerres que trenquen vides.

 

Demanem molt la vinguda de l'Esperit Sant. Fem-ho amb els crits del nostre cor. Ens pot ajudar la "Seqüéncia" d'aquest diumenge de Pentecosta:

Veniu, oh Esperit Sant,

des del cel al nostre pit amb un raig de Ilum divina.

 

Pare deis pobres, veniu, deu-nos els dons que teniu,

oh Sol que el cor il.lumina.

 

Vós sou el consolador, de l'ánima Habitador,

i dolcíssim refrigeri.

 

En els treballs sou

confort, en les penes sou conhort,

en la calor sou temperi.

 

Oh divina Claredat, visiteu la intimitat

del cor que ja us ansia.

 

Res tindrá l'home si vós no li deu vostre socors divinal,

que bé li sia.

 

Tot el que no és net renteu;

tot el que ja és sec regueu;

cureu tota malaltia.

Tot l'indómit endolciu; tot el fred encalentiu;

regiu el qui s'esgarria.

 

Deu als fidels confiats deis vostres dons esperats

la sacrosanta Setena;

 

el mérit de la virtut, el camí de la salut,

la joia immortal i plena.

Amén. Al•leluia.

 

+ Salvador Cristau i Coll

Bisbe de Terrassa