FAMILIES PER L' ACOLLIDA

L'associació FAMILIAS PARA L' ACOLLIDA pretén ajudar les persones i a les famílies a viure concretament el valor de la família com a lloc fonamental del creixement i de l'acolliment de la persona i a aprofundir en el seu significat cultural i difondre la seva importància social 

No existeix una família «especialitzada» en acolliment, potencialment qualsevol família pot acollir a una persona amb dificultats.


ÀMBITS DE TREBALL

Valorar, sostenir i difondre l'acolliment familiar de menors i adults amb dificultats.
a través de:


- L’acollida: és la integració d'un menor, que no pot ser atès adequadament per la seva família, en un altre nucli familiar que es compromet a cuidar el seu creixement i la seva educació
Objectius:
- Integrar al menor en una família que li faciliti un desenvolupament integral de la seva personalitat i que afavoreixi vincles estables amb la seva família biològica.
- Ajudar la família biològica a resoldre les dificultats que hagin originat la separació.

L’adopció: significa decidir ser plenament pares i mares d'un fill que no s'ha engendrat.
Objectius:
- Acompanyar i orientar a la família en el procés de discerniment i temps d'espera, ajudant-los a aprofundir en la motivació original i personal de l'adopció.
- Proposar una companyia entre famílies amb la certesa que és necessari estar acompanyats, encara que l'adopció no requereix competències especials.

Contacte barcelona@familias-acogida.es

Web: www.familias-acogida.es

Imatges relacionades