Orientació Familiar

Els problemes familiars constitueixen sovint un motiu de sofriment per les persones. Els professionals del COF les afronten amb una visió integral de la persona, del matrimoni i de la família.

Amb quin tipus de dificultats ens trobem?

.

  • Dintre de la relació matrimonial:
  •  Dificultats de comunicació.
  • Tensions o dificultats per la relació amb les famílies d’origen.
  • Diferencies en la visió de la vida i les prioritats.
  • Dificultat per construir un projecte comú.
  • Adicions (pornografia…)

 

  • Dintre de les relacions familiars 
  • Dificultats de relació i/o disciplina amb els fills (petits, adolescents, joves, etc.)
  • Adicions (jocs, pornografia…)
  • Dificultats de relació entre pares i avis i altres familiars.

Imatges relacionades