Preparació al Matrimoni

Els cursos de Preparació al Matrimoni no son tasca del COF, dirigiu-vos a la vostra parròquia.

El COF s’ofereix pels responsables dels Cursos si estan interessats en sessions sobre els Mètodes Naturals de Regulació de la Fertilitat (grup MNRF) i de Educació Afectiva Sexual (grup EAS), naturalment gratuïtament.