Qui el forma?

El COF està format per un equip de voluntaris qualificats en temes de parelles, matrimoni i família, que realitzen aquest servei de forma voluntària i gratuïta.

El COF atén tota família que ho sol·liciti, independentment de la seva situació econòmica, social, religiosa … Adopta els enfocaments de l’humanisme cristià, així com una visió sistèmica, a l’hora d’abordar les pautes familiars desajustades, buscant un efecte sinèrgic sobre el problema .

Humanista, posant al centre de la intervenció a la persona, reforçant la seva capacitat d’autoconeixement i autodeterminació; l’ intervenció mai serà per tant impositiva o directiva, sinó respectuosa amb els seus protagonistes, i reforçant sempre la resolució de conflictes. Sistèmic, perquè és des del coneixement de les diferents interrelacions i interaccions de cada membre de l’estructura familiar, des d’on es pot arribar a l’origen del desajust familiar, ja que cap fenomen humà pot explicar-se com quelcom aïllat.

Sinèrgic, perquè l’acció coordinada sobre la multiplicitat de factors que conflueixen en les relacions familiars permet una compensació afectiva en alguns camps, que possibilita les cessions en altres, caminan sempre a la resolució dels conflictes sense imposicions ni supremacia de cap de les parts.

Es garanteix la discreció i la confidencialitat.

Imatges relacionades