Informació econòmica i memòria d'activitats

BT transp.jpg

Informació econòmica de la Diòcesi de Terrassa
· Els comptes dels anys 2013-2014 (PDF)
· Els comptes dels anys 2014-2015 (PDF)
· Els comptes dels anys 2015-2016 (PDF)
· Els comptes dels anys 2016-2017 (PDF)

Memòria econòmica i d’activitats de la Diòcesi de Terrassa
· Any 2015 (PDF)
· Any 2016 (PDF)
· Any 2017 (PDF)

Memòria econòmica i d’activitats de l'Església a Catalunya

· Any 2018 (PDF)

Memòria econòmica i d’activitats de l'Església Espanya

. Any 2018

Imatges relacionades