Avís Legal

Aquesta pàgina web és propietat del BISBAT DE TERRASSA i té caràcter merament informatiu. El fet d’accedir a aquesta pàgina implica el coneixement i acceptació dels següents termes i condicions d’ús.

  1. Titularitat de la pàgina web. El nom del domini www.bisbatdeterrassa.org , està registrat a favor del BISBAT DE TERRASSA, amb domicili a C.Vinyals, 49 - 08221 Terrassa (Barcelona). Adreça de correu electrònic bisbatdeterrassa@bisbatdeterrassa.org
  1. Propietat intel·lectual de la web. Tots els drets de propietat intel·lectual del contingut d’aquesta pàgina web i el seu disseny gràfic, són propietat exclusiva del BISBAT DE TERRASSA, i és a qui li correspon l’exercici exclusiu dels drets d’explotació dels mateixos. Així, queda prohibida la seva reproducció, distribució, comunicació pública i modificació, total o parcial, sense prèvia autorització expressa del BISBAT DE TERRASSA. D’igual forma, tots els signes distintius, marques, noms comercials o signes de qualsevol classe continguts en aquesta pàgina web estan protegits per llei. Les fotografies i vídeos publicats a través de la web, han estat enregistrats prèvia autorització expressa de les persones que hi apareixen. Recordem als interessats que podeu dirigir-vos a la direcció de correu bisbatdeterrassa@bisbatdeterrassa.org per revocar en qualsevol moment el consentiment atorgat.
  1. Contingut de la web i enllaços. El BISBAT DE TERRASSA no es responsabilitza del mal ús que es realitzi dels continguts de la seva pàgina web, sent responsabilitat exclusiva de la persona que accedeix a ells o els utilitza. Tampoc assumeix responsabilitat alguna per la informació continguda en les pàgines web de tercers a les quals es pugui accedir a través d’enllaços des de la pàgina www.bisbatdeterrassa.org . La presència d’aquests enllaços té una finalitat informativa, i no constitueixen en cap cas una invitació a la contractació de productes o serveis que es puguin oferir en la pàgina web de destinació. En el cas que el BISBAT DE TERRASSA tingués coneixement efectiu que l’activitat o la informació a la qual remeten aquests enllaços és il·lícita constitutiva de delicte o que pot lesionar béns o drets de tercers susceptibles d’indemnització, actuarà amb la diligència necessària per a suprimir o inutilitzar l’enllaç corresponent com més aviat millor.
  1. Actualització i modificació de la pàgina web. El BISBAT DE TERRASSA es reserva el dret d’actualitzar, modificar o eliminar la informació continguda en la seva pàgina web, i la seva configuració o presentació, en qualsevol moment, sense previ avís i sense assumir cap tipus de responsabilitat per fer-lo.
  1. Indicacions sobre aspectes tècnics. El BISBAT DE TERRASSA no assumeix responsabilitat alguna derivada de problemes tècnics o fallades en els equips informàtics, que es produeixin durant la connexió a Internet, o que puguin ser originats per terceres persones a través d’intromissions il·legítimes fora del seu control. Des del BISBAT DE TERRASSA no es garanteix l’absència de virus i altres elements que puguin causar danys en els sistemes informàtics, els documents electrònics o els fitxers d’usuari d’aquesta pàgina web o de pàgines web de tercers, i no es responsabilitza dels danys i perjudicis que es puguin arribar a produir per aquests motius. D’igual forma, no es responsabilitza davant possibles danys i perjudicis que puguin afectar a l’usuari com a conseqüència d’errors, defectes o omissions en la informació que facilita quan procedeix de terceres fonts.
  1. Legislació i jurisdicció aplicable. Amb caràcter general, les relacions amb els usuaris, derivades dels continguts d’aquesta pàgina web, estan sotmeses a la legislació i jurisdicció espanyola. Els usuaris d’aquesta pàgina web són conscients de tot el que s’ha exposat i ho accepten voluntàriament.