HORARIS ESPECIALS DE MISSA

Horaris especials de Missa

Diumenge 27 /10:  única missa a les 11,00 (enviament de voluntaris)

Divendres 01/11: Missa a les 11,30 (Tots Sants)

Dissabte 02/11: Missa a les 11,30 (Fidels difunts)

Dimarts 24/12: Missa a les 18,00 h (Pollet) i a les 24,00 h (Gall)

Dimecres 25/12: Missa a les 11,30 h

Dimecres 01/01/2020: missa a les 11,30 (Cap d'any)

Dilluns 06/01/2020: Missa a les 11,30 (Epifania - Reis)

Divendres 31/01/2020: Missa a les 19,30 (Festa de D. Bosco)

Diumenge 08/03: Missa a les 11,30 (Sant Oleguer)

Dissabte 11/04: missa a les 22,00 (Vetlla pasqual)

Diumenge 12/04: Missa a les 11,30  (Pasqua)

Diumenge 24/05: Missa a les 11,30 (Festa de M Auxiliadora)