ACCIÓ SOCIAL

     La Parròquia col·labora activament amb Càritas, per tal de fer arribar a famílies necessitades allò que necessitin (aliments bàsics, essencialment, de forma directa).

Per tal de rebre aquest suport cal parlar amb algun/a dels/les  responsables de l'activitat, i serà ell/a qui us expliqui el protocol pertinent.

També adrecem a les persones amb dificultats socio-econòmiques, a les entitats adients per tal que les hi puguin oferir ajut.