ACTIVITATS

     A més a més de la litúrgia ordinària, a la parròquia també es fan altres activitats a les quals estàs convidat: 

                   - Lectura i reflexió al voltant de l'Evangeli dominical.

                   - Preparació dels cants de la Missa dominical.