CATEQUESI

INSCRIPCIONS PER A LA PRIMERA COMUNIÓ:

Amb data 28 de setembre, comencen les inscripcions per a la Catequesi de la Primera Comunió. Es poden fer els dimarts i divendres de 18 a 19 h. al despatx parroquial. 

PRIMERA COMUNIÓ 

     A partir dels 7 anys els infants ja poden accedir a la seva prepararació catequètica per tal de poder participar totalment en el sagrament de l'Eucaristia. 

Aquesta preparació consta de dos cursos, un dia a la setmana.

CONFIRMACIÓ

     La Confirmació és el Sagrament destinat a completar la Gràcia del Baptisme, mitjançant la imposició de les mans, rebent el Do de l'Esperit Sant, enfortint així a tot cristià a difondre i defensar llur Fe.

     Per tal de poder participar en qualsevol de les dues preparacions de Catequesi, cal només adreçar-se a la parròquia, en horari de despatx, o parlar amb algun dels preberes o catequistes.