18 d'octubre: diada del DOMUND

Escrit dels Delegats i Delegades de Missions de Catalunya
 “MISSIONERS DE LA MISERICÒRDIA” 
El Papa ha convocat, de manera oficial, el Jubileu extraordinari de la MISERICÒRDIA, que començarà el 8 de Desembre d’enguany. Per aquest motiu, en el dia del Domund ja se’ns demana que siguem MISSIONERS DE LA MISERICÒRDIA.
Jesús ens diu: "Sigueu misericordiosos, com ho és Déu, el nostre Pare" (Lc 6.36). Hem d'esforçar-nos per entrar en el cor de Déu i captar el misteri del seu Amor, ple de Misericòrdia.
Compadir-se de l'altre, ens ha de portar -a continuació- a obrar envers el germà, amb misericòrdia, que vol dir: donar perdó, abraçada d'estimació, ajuda desinteressada, desig de guarir les ferides i retornar-li la joia i la pau perdudes. Tot això és el que Déu fa, amb escreix, envers cadascú de nosaltres. A nosaltres se'ns demana que fem això amb els altres, els propers i els més llunyans.
El Dia del Domund ens presenta una oportunitat especial per a exercir la misericòrdia. Hem de revisar el nostre tracte amb els més propers, a casa i família, a l'entorn, especialment els més necessitats, i eixamplar la mirada terres enllà, als països on els missioners s'esforcen per donar dignitat a les persones més abandonades, i fer-los saber que Déu és el Pare misericordiós que vetlla per ells i els estima.
Responguem amb generositat amb la nostra pregària i almoina al gran desig de misericòrdia de Déu per a tots. Especialment els consagrats al servei diví. “En l’Església tots estan cridats a anunciar l’Evangeli a través del testimoni de vida; i de manera especial es demana als consagrats que escoltin la veu de l’Esperit, que els crida a anar a les grans perifèries de la missió, entre les persones a les que encara no ha arribat l’Evangeli.” ( Del “Missatge”, del Papa Francesc, pel Domund 2015)
Que no resti la tasca sense fer, perquè nosaltres quedem indiferents a la seva crida: "SIGUEU MISERICORDIOSOS".
Delegats de Missions a Catalunya
Podeu consultar més informació:
 
  • When 09/10/2015 de 13:31 a 13:31
  • Add event to calendar iCal