El Bisbe de Terrassa envia una carta a les parròquies amb motiu de la coordinació de l’acollida dels refugiats

Mons. Josep Àngel Saiz Meneses, Bisbe de Terrassa, ha enviat la següent carta a les parròquies de la diòcesi, a través dels preveres i diaques, amb les primeres concrecions de cara a l’acolliment dels refugiats a la diòcesi:

ESCUDO EPISCOPAL SAIZ

Com ja n’és coneixedor, des del Bisbat estem treballant per contribuir a l’atenció als refugiats que arribin a Catalunya a causa de la guerra que estan patint ciutadans de diferents països.

Davant aquesta situació, el proppassat 4 de setembre vaig encomanar a Càritas Diocesana la coordinació de l’acollida i l’acompanyament de les persones refugiades que se’ns encomanin. El papa Francesc el diumenge 6 de setembre ens va demanar que siguem acollidors de les famílies que fugen dels horrors de la guerra a les nostres parròquies, comunitats i monestirs.

Per tal de col.laborar en l’atenció a aquestes persones, Càritas Diocesana està en contacte amb la Conselleria de Benestar i Família de la Generalitat de Catalunya, que coordinarà les acollides a través dels ajuntaments.

L’acció que s’efectuarà des de la nostra diòcesi ha d’estar ben coordinada per tal de donar una resposta ràpida i efectiva. Si l’ajuntament del seu municipi es posa en contacte amb vostè, li prego que ho comuniqui a Càritas Diocesana (tel. 931 433 984, a/e: info@caritasdiocesanaterrassa.cat). D’aquesta manera podrem donar una resposta adient, tot gestionant els recursos de què disposem.

Des de Càritas Diocesana s’anirà informant de les accions que es faran. Aquest procés d’acollida i acompanyament es preveu que serà llarg i no exempte de dificultats per la seva complexitat. Qualsevol suggeriment o proposta que pugui millorar aquest treball tant important i significatiu en el marc de l’Any de la Misericòrdia que estem a punt de començar, li demano que ho faci arribar al Director General de Càritas Diocesana.

Tot agraint l’esforç que entre tots farem com a expressió de la solidaritat i la misericòrdia de Déu, rebeu una cordial salutació,

+ Josep Àngel Saiz Meneses Bisbe de Terrassa

  • When 14/09/2015 de 17:59 a 17:59
  • Add event to calendar iCal