Curs de lideratge pastoral a la diòcesi de Terrassa

El dilluns dia 6 de febrer ha començat un curs de lideratge pastoral adreçat als preveres de la diòcesi gràcies a la col·laboració entre la diòcesi de Terrassa i ESADE Business School i el Centre Internacional d’Espiritualitat Cova Sant Ignasi de Manresa.

El curs està coordinat pel Dr. Josep M. Riu- Brescó, professor associat del Departament de Marketing d’ESADE,  i és impartit  pel mateix Dr. Riu- Brescó  i els professors Violeta Barberan Gimeno, Carlos Losada Marrodan, Margarita Martí Ripoll i Marc Correa Domènech, tots ells experimentats professors d’ESADE.

El curs consta de 3 mòduls distribuïts en sessions de dos dies a la setmana (dilluns i dimarts) els dies 6 i 7 i 13 i 14 de febrer i 24 i 25 d’abril i vol ajudar en la formació en lideratge pastoral (coneixements, habilitats i actituds) a partir de l’anàlisi de la situació actual, l’entroncament amb la vida dels creients i el missatge de la Bona Nova i el treball de dinàmiques i habilitats organitzatives i directives.

El curs es realitza a la Cúria Diocesana de Terrassa i participen 33 preveres, presidits per Mons. Josep Àngel Saiz Meneses, Bisbe de Terrassa.

En les paraules inicials del curs, Mons. Saiz Meneses ha recordat  que aquest curs entronca plenament en la missió de l’Església segons el mandat missioner de Mt 28. 19-20 i que ha d’ajudar a realitzar millor la missió que l’Església té encomanada enmig d’una societat marcada per un procés de secularització, de laïcisme agressiu, de materialisme, de consumisme i de globalització. El marc del curs ve donat per la crida de Déu i l’enviament a la nostra societat concreta, pels homes i dones del nostre temps que han de rebre la Bona Nova i per la missió dels preveres, enviats a aquestes realitats terrenals pel seu Bisbe com a col.laboradors. Ha agraït finalment la iniciativa d’ESADE Business School i el Centre Internacional d’Espiritualitat Cova Sant Ignasi de Manresa i l’oferiment a la diòcesi.