El Bisbe de Terrassa recupera el títiol de Prior a les esglésies de sant Pere

El diumenge dia 27 d’octubre Mons. Saiz Meneses va presidir la Missa a les 11h. a l’esplanada davant l’Església de Santa Maria d’Ègara, en el conjunt de les Esglésies de Sant Pere, amb motiu del 900 aniversari de la creació del Priorat de Santa Maria. Va estar acompanyat per Mn. Antoni Deulofeu, rector de la parròquia de Sant Pere, Mn. Fidel Catalán, Secretari General i Canceller, i per diversos preveres més. Va assistir el Sr. Juan Antonio Gallardo, Regidor de Presidència, en representació del Sr. Alcalde la ciutat, així com també representants de diverses entitats. La Capella de Música de Sant Pere i la Schola Cantorum de Terrassa acompanyaren amb els seus cants la solemne celebració. El poble fidel omplí l’espai.

 

Mons. Saiz Meneses, en la seva homilia, recordà el sentit de les lectures del dia, convidant a viure la humilitat personal com a estil de vida i la relació amb els altres basada en el respecte i la caritat, procurant el bé a tothom. Després remarcà la importància de l’acte, recordant l’efemèride del 900 aniversari de la creació del priorat i la continuïtat de la vida cristiana en aquell conjunt parroquial i subratllant l’apreci del títol de prior a la ciutat de Terrassa, que s’ha mantingut amb el pas dels segles. La promoció d’aquest conjunt, patrimoni secular de l’Església, i sobretot la consolidació de la comunitat parroquial, hereva d’una gran tradició que arrenca del segle V amb la creació del bisbat d’Ègara, va portar a considerar la recuperació del títol de Prior de Santa Maria, unint-lo després de molts segles al temple en el que va tenir el seu origen. És per aquest motiu que ha decidit restaurar el títol de prior i unir-lo al de rector de la parròquia de Sant Pere, actualment en la persona de Mn. Antoni Deulofeu.

 

En acabar la celebració, el Dr. Pere Puig Ustrell, va fer un recorregut històric per l’evolució del títol de prior. Inicialment fou el prior de la Comunitat de Canonges Regulars de Sant Agustí, erigit el 18 d’octubre de 1113 en la persona en Sant Oleguer. Després de la secularització de la comunitat dels canonges agustinians l’any 1597 i la seva conversió en comunitat de preveres, l’esmentat títol va tenir continuïtat i es va unir a partir del 1784 al de rector de la parròquia del Sant Esperit. La creació de la diòcesi de Terrassa i l’elevació de la basílica del Sant Esperit a Catedral modificà aquesta funció i amb motiu del 900 aniversari el títol retorna al conjunt de les esglésies de Sant Pere.

 

Seguidament el Secretari General i Canceller procedí a la lectura del decret de restauració del títol i la seva unió a la de rector de la parròquia de Sant Pere, i el Sr. Bisbe feu solemne entrega del mateix a Mn. Deulofeu. Mn. Deulofeu, per la seva banda, va correspondre agraint la distinció a la parròquia de Sant Pere i reflexionà sobre la proposta que el conjunt de la Seu d’Ègara sigui patrimoni de la humanitat. Partint de la base que l’home sense Déu és no res, afirmà que per ser patrimoni de la humanitat, cosa que desitgem, abans i sempre ha de ser patrimoni de Déu.

 

 

Després de la celebració tingué lloc un refrigeri popular amb l’actuació dels Bastoners de Sant Pere i d’en Pau Tarruell i seu conjunt.