La celebració de l’Any Jubilar Teresià a Terrassa

Amb motiu de la concessió d’un any jubilar a les diòcesis espanyoles en ocasió del cinquè centenari del naixement de Santa Teresa de Jesús, verge i doctora de l’Església, Mons. Josep Àngel Saiz Meneses, bisbe de Terrassa,  ha decidit que a la seva diòcesi siguin esglésies jubilars, on es pugui guanyar la indulgència plenària: la Catedral del Sant Esperit a Terrassa, la parròquia de la Mare de Déu del Carme a Terrassa, i els monestirs de carmelites descalces de Terrassa i La Torreta (La Roca del Vallès).

 

Mons. Saiz Meneses inaugurarà aquest Any Jubilar amb la celebració de la Missa el dia 15 d’octubre a les 9 del matí a l’església del Monestir de Jesús Diví Obrer i de Sant Josep Oriol de les Carmelites descalces a Terrassa. Per la seva banda Mons. Salvador Cristau, Bisbe auxiliar, presidirà la Missa el mateix dia 15 d’octubre a les 10 del matí al Monestir de la Mare de Déu de Montserrat i Sant Josep Oriol a La Torreta (La Roca del Vallès). El Sr. Bisbe, en carta enviada als preveres i diaques convida a la vegada a promoure en les parròquies el coneixement de la figura de Santa Teresa de Jesús.

 

 

La indulgència plenària, segons el Catecisme de l’Església, és «la remissió davant Déu de la pena temporal pels pecats, ja perdonats, pel que fa a la culpa, que un fidel disposat i complint determinades condicions aconsegueix per mediació de l’Església, la qual, com a administradora de la redempció, distribueix i aplica amb autoritat el tresor de les satisfaccions de Crist i dels sants». Les condicions requerides són participar de la Missa i combregar, confessar-se i pregar per les intencions del Papa.