Mons. Saiz Meneses presideix la trobada amb els religiosos de la diòcesi

El diumenge 2 de febrer amb motiu de la celebració del dia de la Vida Consagrada, els religiosos i religioses de la diòcesis de Terrassa van reunir-se a la tarda al Centre Borja de Sant Cugat del Vallés.

 

La Gna Begoña Fornes RP, Delegada Episcopal per la Vida Consagrada, va fer la presentació de la jornada. A continuació Mons. Salvador Cristau, Bisbe Auxiliar va fer la presentació del document “Església particular i vida consagrada”, aprovat per la Conferència Episcopal Espanyola l’any 2013 i a través del qual va animar els religiosos presents  a revifar la seva consagració, missió i comunió eclesial. També es va comptar amb la col·laboració de la Gna. MªJesús Torrente RP, Fra Gonzalo Fernández OFM Conv, i la Gna. Conchita Baños CCV que van donar a conèixer el seu testimoni  en la vida quotidiana sobre la seva experiència entre  l’Església particular i la Vida Consagrada.

 

L’acte central de la trobada va ser l’Eucaristia presidida per Mons. Saiz Meneses, bisbe diocesà. En la homilia va centrar les seves paraules en l’Evangeli del dia i el missatge del Papa Francesc als consagrats. Convidà a contemplar Jesús, llum de les nacions, que il·lumina les tenebres i les foscors de la vida, també a contemplar Maria, associada a l’obra redemptors i sempre fidel al Senyor. Finalment convidar a contemplar la consagració com a testimoni d’entrega i seguiment radical, donant primacia a Déu i transmetent la llum de Crist allà on som.

 

La trobada es clogué amb un refrigeri final que serví per saludar-se i compartir un espai de fraternitat i convivència entre tots.