Trasllat de les restes del Dr. Lluís Carreras

El dissabte dia 14 de març Mons. Saiz Meneses, Bisbe diocesà, ha presidit la celebració de trasllat i inhumació de les restes del Dr. Lluis Carreras i Mas a l’església parroquial de Sant Feliu de Sabadell.

La celebració ha tingut lloc a les 11h. del matí. Han concelebrat amb el Sr. Bisbe, Mn. Francesc Catarineu, rector de la parròquia de Sant Feliu, Mn. Manuel Fuentemilla, Vicari Episcopal, Mn. Fidel Catalán, Secretari General i Canceller, el P. Joan M. Mayol OSB, en representació del P. Abat de Montserrat, i una vintena més de preveres i un diaca. Han assistit el Sr. Joan Carles Sánchez, alcalde de Sabadell, acompanyat per diversos regidors, el Sr. Ramon Graells, president de l’Acadèmia Catòlica de Sabadell, familiars del Dr. Carreras i nombrós poble fidel que omplia la nau central del temple. La Schola Cantorum de Terrassa ha acompanyat amb els seus cants la celebració. S’ha celebrat la missa votiva de la Mare de Déu de Montserrat, de la qual el Dr. Carreras n’era profundament devot.

En la seva homilia el Sr. Bisbe ha repassat els moments significatius de l’itinerari del Dr. Carreras, destacant la seva capacitat com a home d’Església, sempre en actitud de servei i insigne intel·lectual catòlic. Ha glossat les paraules que consten en la làpida de la sepultura: sacerdot sabadellenc, servidor de l’Església i defensor dels seus drets, apòstol de la romanitat i promotor de la dignificació del culte, ciutadà insigne, propulsor de la renaixença pàtria, sapient en mestratge i consell, preclar en virtuts, cultura i acció. En la segona part de la homilia s’ha centrat en la Litúrgia de la Paraula, reflexionant sobre les actituds de la Mare de Déu, destacant-ne la fe i la confiança, l’actitud de posar-se en camí i servir i el fet de compartir solidàriament.

En acabar la celebració s’ha fet la inhumació de les restes de l’il·lustre prevere que, traslladades des del cementiri municipal, reposen ara en la Capella de la Mare de Déu de Montserrat de l’església parroquial de Sant Feliu, al costat de les restes de Mn. Gaietà Clausellas, màrtir.

Mn. Lluís Carreras i Mas nasqué a Sabadell l’any 1884. L’any 1905 ingressà en el Seminari de Barcelona i rebé l’ordenació sacerdotal l’any 1909. Fou professor en el Seminari de Barcelona i col·laborà activament com a promotor del I Congrés Litúrgic de Montserrat l’any 1915 i en fou difusor amb la publicació de l’Eucologi en català. Des de l’any 1916 fins a la seva mort fou el Consiliari de l’Acadèmia Catòlica de Sabadell, fundada pel Dr. Fèlix Sardà i Salvany. Col·laborà estretament amb el cardenal Vidal i Barraquer, arquebisbe primat de Tarragona, des dels anys de la dictadura del general Primo de Rivera fins a l’esclat de la Guerra Civil. Hagué de fugí durant la persecució religiosa i retornà en acabar la guerra civil. Treballà intensament en la restauració del Santuari de la Mare de Déu de la Salut i intervingué en la coronació canònica de la imatge l’any 1947. Morí a Barcelona l’any 1955.

 

Els actes del trasllat i inhumació de les restes del Dr. Carreras s’han realitzat recollint el sentiment d’un bon nombre de sabadellencs  a través de la parròquia de Sant Feliu i l’Acadèmia Catòlica de Sabadell.