Lema

El lema episcopal del bisbe és “Scio enim cui credidi” que traduït vol dir “sé de qui m’he refiat”, unes paraules que l’apòstol Sant Pau adreça al seu deixeble Timoteu (II Tm 1,12), tot indicant l’actitud amb la qual exerceix el seu servei com a pastor.