Delegació

Seminari Menor

Sant Cugat del Vallés

Seminari Menor

Informació de contacte

Carrer Santjoanistes, 2.08197 Valldoreix

Tel.: 93 674 49 99

Preveres i diaques

Rector:
· Mons. Salvador Cristau Coll
scristau@bisbatdeterrassa.org

Director espiritual
· Mn. Oriol Pallàs Espinet

Formador
· Mn. Eduardo Pire Mayol