Conferència del Dr. Salvador Pié: La comunió i la Sinodalitat

El cami de la comunió i la sidonalitat per la nova evangelització pel Dr. Salvador Pié