Delegació

Delegació Episcopal d'Apostolat seglar, organitzacions catòliques laïcals i AC

Delegació Episcopal d'Apostolat seglar, organitzacions catòliques laïcals i AC

Informació de contacte

Web: https://www.seglarterrassa.org/

Email: delegacioapostolatseglar@bisbatdeterrassa.org

Organigrama

Mn. Josep Monfort Mengod, Delegat Episcopal
Una responsabilitat central és animar, promoure i coordinar en el que sigui possible, l'acció evangelitzadora dels moviments i associacions. Un dels objectius és donar a conèixer tots els moviments i associacions de la diòcesi i coordinar propostes... Per fer-ho possible estem elaborant un llistat de tots els que estan erigits, en procés d'erecció o ho demanaran en un futur immediat.
Demanem als preveres, comunitats religioses, responsables de moviments, etc. de la diòcesi de Terrassa ens ajudeu a confeccionar i/o actualitzar el llistat de totes les realitats. Si a la vostra comunitat existeix alguna mena d'associacionisme de laics o en sou consiliaris o en teniu coneixement al vostre arxiprestat o realitat pastoral us demanem que ens feu arribar la informació contestant aquest mateix e-mail a
delegacioapostolatseglar@bisbatdeterrassa.org

Per a estar actualitzat de les novetats des de la delegació segueix-nos al twitter @seglarterrassa

Delegació Apostolat Seglar

Té com a missió fomentar, ajudar i coordinar les diverses formes d'apostolat seglar. Ajudar els laics de la diòcesi a viure la seva pertinença a l'Església i,  la seva vocació orientada a la transformació de les realitats temporals i la seva inserció en la vida diocesana.

Notícies