Delegació de Catequesi

Té com a missió impulsar, orientar i coordinar tota l'activitat relacionada amb la catequesi i formació de la comunitat cristiana en tots els seus nivells, des dels infants fins al adults, així com oferir acompanyament i formació als catequistes de les parròquies i comunitats.