Delegació de les Causes dels Sants

Es tracta d’un servei diocesà per tal d’ajudar en la instrucció i tramitació diocesana de les causes de beatificació i canonització que afecten a màrtirs i altres cristians en l’àmbit de l’església local, oferint suport a les institucions que volen promoure-ho.