Delegació

Comissió Diocesana de Formació d'adults

Comissió Diocesana de Formació d'adults

Informació de contacte

Carrer Vinyals 47-49, 08221 TERRASSA

Email: comissiodiocesanaformacio@bisbatdeterrassa.org

Organigrama

Mn. Josep Monfort Mengod , Responsable

Horaris

Contactar via email a comissiodiocesanaformacio@bisbatdeterrassa.org

Descarrega els missatges del Papa Francesc

Materials per a descarregar:

MATERIAL DIOCESÀ DE FORMACIÓ CURS 20-21

Jornada Transmet 2019

Christus Vivit (fitxes de treball): Material de treball per les reunions de grups de la nostra diòcesi al llarg del curs 19-20. Són nou fitxes de treball, a més d’una fitxa introductòria, que coincideixen amb els 9 capítols de l’exhortació Christus Vivit.
Aquesta exhortació es centra en el tema juvenil (entre 16 i 29 anys), però volem que sigui una reflexió de qualsevol grup d’edat.
L’enfocament de l’exhortació pot ajudar a repensar moltes realitats i estructures de la nostra pastoral. Vol ser també pistes de treball per aquelles realitats que no tenen joves. Pot ser també una bona eina a nivell de les famílies amb fills joves.

Formulari per a informar d'iniciatives formatives

Recentment, la Comissió Diocesana de Formació del Bisbat de Terrassa s’ha reunit per tal de dur a terme els objectius que el Sr. Bisbe diocesà ens va confiar. De cara a consolidar la nostra missió, un dels elements que desitgem constatar és el coneixement real i immediat de les iniciatives de caràcter formatiu que s’estan duent actualment en les parròquies, comunitats religioses i moviments especialitzats en el Bisbat de Terrassa.
Ens podeu fer arribar les vostres iniciatives a través d'aquest formulari.