Delegació

Delegació Episcopal d'Economia

Delegació Episcopal d'Economia

Informació de contacte

Email: palegri@bisbatdeterrassa.org

Organigrama

 
Sr. Pere Alegri, Ecònom
  • Departament de Bens Immobles: Sr. Gustavo Garcia (bensimmobles@bisbatdeterrassa.org)
  • Oficina de rendició de comptes:  Mn. Pere Pardo (ppardo@bisbatdeterrassa.org)
  • Comptabilitat: (economia@bisbatdeterrassa.org)