Delegació

Patrimoni Cultural // Patrimonio Cultural

Terrassa

Patrimoni Cultural // Patrimonio Cultural

Informació de contacte

C. Vinyals, 49 08221 Terrassa

Tel.: 93 733 71 20

Fax: 93 733 09 95

Email: mfont@bisbatdeterrassa.org

Horaris

Sr. Miquel Font Roca, Delegat Episcopal

Delegació de Patrimoni Cultural

S'ocupa d'impulsar i coordinar els treballs per a la conservació, tutela i ordenació del Patrimoni cultural de l'Església, de manera que es garanteixi la seva titularitat i el millor compliment de les seves finalitats religioses.