Parròquia

Parròquia Sant Esteve

Castellar del Vallès

Parròquia Sant Esteve

Informació de contacte

Església, 16. 08211

Tel.: 667207088 / 937145283

Email: parroquiacastellar@gmail.com

Preveres i diaques

Mn. Josep Maria Cot del Valle, Rector

Horaris

Celebracions 

Diumenges i festius

a les 12:15h (bilingüe)

a les 20h a la capella Montserrat (c/Doctor Pujol, 28) 

Dissabtes i vigílies

a les 20h

Feiners

a les 19:30h

Despatx 

Dimecres de 20h a 21h (c/Església 16)