Parròquia

Sant Josep

La Llagosta

Sant Josep

Informació de contacte

Santa Teresa, 2, 08120 La Llagosta

Tel.: 935602903

Email: lallagosta.parroquia@gmail.com

Preveres i diaques

Mn. Javier Marquínez Marquínez, Rector