Visita dels reis d'orient a la parròquia de Santa Agnès de Malanyanes

La vigília del 6 de gener, els reis d'orient passaren per la parròquia de Santa Agnès de Malanyanes per adorar al nen Jesús.