Comecem la catequesi!

Comencem la CATEQUESI, una de les principals activitats de les parròquies.

🏫 Ens trobarem al Casal Parroquial, carrer Zurbano núm. 2 i farem la presentació del curs.

👉 La Parròquia, amb les catequistes i el mossèn, acompanyen els nens i els adolescents en el seu procés de creixement com a persones i com a cristians, ajudant-los a conèixer Jesús per mitjà de les trobades setmanals de catequesi.

Encara estan obertes les inscripcions a la Catequesi per als infants del curs 2023-2024.
💻 Ho podeu fer telemàticament a través del web de la Parròquia
📌www.santissimatrinitat.org
Inscripció catequesi 2023-2024

✉ El correu de catequesi és: catequesi.trinitat.sabadell@gmail.com