ÀREA D’ATENCIÓ INTEGRAL I ASSITENCIAL

El COF és un servei adreçat a les famílies i té un Servei d’Atenció personalitzada per ajudar la seva vida conjugal i familiar i a persones que necessitin compartir un problema i algú que les escolti. Es treballa integrant totes les dimensions de les persones: els àmbits moral, afectiu, psicològic, espiritual i relacionals.

 

  1. Acompanyament a persones que viuen dificultats, soledat i que necessiten compartir un problema i algú que les escolti
  2. Orientació Familiar
  3. Mediació matrimonial 
  4. Acompanyament i assessorament a persones separades o divorciades per afrontar les dificultats de la ruptura matrimonial
  5. Atenció́  a persones amb síndrome post-avortament. - “Projecte Raquel”
  6. Acompanyament a dones embarassades amb dificultats - Casa Guadalupe
  7. Acompanyament en el dol a les famílies, tant a pares com a fills.

Imatges relacionades